Az Egyesület rövid története

Néhány mondat Püspökszentlászló Barátainak Egyesületéről.

A 80-as évek elejére a Mecsek legmagasabb csúcsa, a Zengő mögötti szűk völgyben megbújó falu, Püspökszentlászló végleg elnéptelenedett, elvesztette iskoláját, és utolsó lakója is elhagyta.
A megüresedett házakat lassacskán városiak vásárolták meg. A magára maradt falu egyre elhanyagoltabb képet mutatott. Ezen a helyzeten kívántak változtatni az új tulajdonosok. A spontán összefogás hamarosan szervezeti kereteket is kívánt. Erre egyesület létrehozása tűnt a legmegfelelőbbnek. Még 1986-ban arra az elhatározásra jutottunk, hogy létrehozzuk egyesületünket, mely az akkori pártállami helyzetben nem kevés kihívást is jelentett a fennálló renddel szemben.
Egyesületünk létrejött, céljának a Püspökszentlászló falu építészeti hagyományainak mind teljesebb megőrzését, a védett természeti környezet /legismertebb az itt is élő bánáti bazsarózsa élőhelyének védelme/ ápolását, védelmét, a faluban tartózkodás körülményeinek jobbítását tekintettük.
Ennek keretében elsősorban a leromlott állapotban megvásárolt házainkat hoztuk helyre. Hamarosan fontossá vált a faluba vezető földút szerény erőinkkel való karbantartása. Az elmúlt időben ennek érdekében több ezer tonna kőzúzalékot szereztünk be és terítettünk el jó hangulatú közös munka során.
Feladatunknak tekintettük a falu közterületeinek a karbantartását is. Ennek során ehhez szükséges gépek beszerzésére került sor. Sikerült elérni, hogy a falu képe rendezett, ápolt legyen.
A továbbiakban a faluban ?utcabútorokat? helyeztünk el, pl. asztalt, padokat, szeméttárolókat, a falu elején mívesen faragott névtáblát, a harangláb környékét rendeztük, korláttal láttuk el.
A 90-es évek végén megnyílt pályázati lehetőségek és az Szja 1 % - ának részünkre történt felajánlásából nyert pénzekből a faluban három ismertető táblát helyeztünk el, a leromlott haranglábat felújítottuk. Jelenleg történik a Ferenc kápolna teljes megújítása.
A 2003-as évben falunapot rendeztünk, vendégül láttuk mindazokat, akik valaha is Püpökszentlászlón éltek, vagy azoknak leszármazottai.
Működésünket a fenti keretekben kívánjuk folytatni, a sajnos beszűkült anyagi lehetőségek mellett egyre nagyobb mértékben támaszkodva az önerőre. Időközben a falu ismét benépesült, gyerekzsivaj teszi azt egyre élőbbé. Jelentőssé vált a falusi turizmus, melyhez eddigi törekvéseink eredményei is hozzá járultak.
Az egyesület jelentős célokat tűzött ki maga elé, Ilyen a víz- csatornahálózat létesítése, az út elfogadható kiépítése.
Egyesületünk vezetősége az idei évben megújult. A most megválasztott vezetőség a tagok nevében is köszönetet mond Molnár Sándornak, volt elnökünknek, és Wágner Istvánnak, volt gazdasági ügyintézőnknek, akik a kezdetektől fogva látták el tisztségeiket.

Dr Horváth Béla
az egyesület titkára